Púť Reichenau

Aj v tomto roku Vás chcem pozvať na cyrilometodskú púť do Reichenau. Sv. omša bude 3. júla o 17- tej hodine.

Do danej spolkovej krajiny sa aktuálne dá cestovať a pokiaľ tam nezotrváte viac ako 24 hodín, je pobyt bezproblémový. V kostole smie byť 100 veriacich, čo podľa skúseností z minulých rokov postačuje. Rúška sú povinné.

Obmedzenia však platia pre reštaurácie. Za jedným stolom smú sedieť iba členovia z najviac dvoch domácností. Do reštaurácie vás však personál vpustí iba po predložení dokladu o negatívnom AG, alebo PCR teste (v papierovej, či elektronickej podobe), alebo 14 dní po zaočkovaní oboma očkovacími dávkami proti Covid-u. Preto dávam do pozornosti formulár na vyplnenie, do ktorého sa, prosím, zapíšte najneskôr do stredy 30.6.21, ak chcete po pútnickej sv. omši ísť na pohostenie a spĺňate vyššie uvedené podmienky.