Prihlášky na prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania

Rodičia detí zo všetkých miest, ktoré by chceli prihlásiť deti na prípravu na prvé prijatie Eucharistie, prípadne na sviatosť birmovania v roku 2022 (príprava v školskom roku 21/22), vyplňte a odošlite, prosím, prihlášku do konca júna 21. Prihlášku nájdete na webovej stránke: na prvé sv. prijímanie a na birmovku.