Čas prvého sv. prijímania, prenos zo Ženevy

Aj keď tu vo Švajčiarsku býva prvé sv. prijímanie na nedeľu Božieho milosrdenstva, podľa zvykov zo Slovenska sa prvé sv. prijímanie slávi v júnovom čase. Takto je to zaužívané aj na našej misii. Tento rok bude sv. prijímanie v Berne 12. júna, v Ženeve 13. júna a v Zurichu 19. júna. Prajme všetkým deťom, aby eucharistický Ježiš bol ich sprievodcom na cestách života.

V tejto súvislosti bude v nedeľu 13.6. internetový prenos o 16:30 hod, teda zo slávnosti prvého sv. prijímania (NIE tradične o 9:30 z Zurichu)