Púť Mariastein

Napriek obmedzeným možnostiam pozývam záujemcov na púť do Mariastein. Nateraz nám povolili účasť pre 50 veriacich, do času púte sa to však môže zmeniť. Pre uľahčenie organizácie a rýchlu komunikáciu Vás prosím o nahlásenie sa na púť priloženým formulárom (v prípade nenahlásenia nevieme garantovať možnosť účasti na bohoslužbe).