Radostné veľkonočné obdobie

Poprajeme si navzájom opravdivú radosť a pokoj pre naše životy, ktoré sú darom Zmŕtvychvstalého.

Pripájam pozdrav otca biskupa Jozefa Haľka:

Milí priatelia zo slovenských katolíckych misií vo svete,

srdečne vás pozdravujem a rád by som každému z vás poprial požehnané prežívanie Veľkonočných sviatkov. Na Veľký piatok sme sa modlili krížovu cestu, ktorá je príznačná práve pre pripomínanie utrpenia Ježiša, ktorý sa za nás z lásky obetoval, aby nás vykúpil.

Uvedomujem si, že všetci z vás ste počas predchádzajúceho roka zažili rôzne utrpenie spôsobené pandémiou, s ktorou ako svet ešte stále zápasíme. Myslím na každého jedného z vás, na vaše rodiny, vaše deti a vašich drahých v mojich modlitbách.

Rád by som vás povzbudil poukázaním na skutočnosť, ktorú nám pripomína aj pápež František: že Veľká noc vďaka láske všemohúceho Boha ku každému z nás nekončí umučením Ježiša na Veľký piatok, ale až Veľkonočnou nedeľou, kedy oslavujeme víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou a hriechom. 

Každý deň z veľkonočného trojdnia má pre náš život dôležitý odkaz, nad ktorým sme pozvaný meditovať vo svetle udalosti nášho života, ale až Veľkonočná nedeľa dáva nášmu prežívaniu kresťanskej viery zmysel, nádej a radosť.

Vyprosujem vám, aby tohtoročná Veľká noc a oslava Ježišovej víťaznej lásky bola pre vás zdrojom vnútorného pokoja a radosti, ktorú zažili Ježišovi učeníci, keď ho uvideli na vlastné oči a ich učiteľ im povedal: „Pokoj vám!“ (porov. Jn 20, 19).

Žehnám vás aj vašich duchovných pastierov, ktorým ďakujem za všetku ich námahu.

 S úctou
+ Jozef Haľko