Zmena začiatku Veľkonočnej vigílie

Keďže chceme začínať spolu s miestnou farnosťou a v Liebfrauen začínajú o 21:00 hod, posúvame aj my začiatok veľkonočnej vigílie. Ďakujem za pochopenie.