Slávenie veľkého týždňa

Obrady veľkého týždňa budeme sláviť takto:

Kvetná nedeľa: Bern, Zürich, Ženeva

Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota: Zürich

Veľkonočná nedeľa: Zürich, Basel

Časy jednotlivých slávení nájdete v kalendári.

Ľutujem, ale všetky bohoslužby v Zürichu sú už obsadené. Obrady trojdnia, ako aj veľkonočná nedeľa o 9:30 hod budú prenášané cez internet.