Druhá pôstna úvaha

V piatok 26.2. o 20 -tej hodine sa nám prihovorí brat Pavel Prihatný, kapucín na tému prvého žalmu (prosím prichystajte si text žalmu).

Ak sa ešte niekto chce pridať, vyplňte, prosím, tento formulár.