Svätoblažejské požehnanie

Tradične na spomienku sv. Blažeja sa zvykne udeľovať požehnanie sv. Blažeja, ako prosba o odvrátenie chorôb hrdla. Počas sv. omše v stredu 3.2. v Zürichu toto požehnanie si môžeme vyprosiť. V čase pandémie, ktorá útočí cez dýchacie cesty, je to vhodný čas na modlitbu.