Naše spomienky

Blíži sa päťdesiate výročie našej misie. Hoci sú opäť pokusy misiu reštrukturalizovať (alebo možno aj ukončiť jej pôsobenie), máme za sebou bohatú skúsenosť: pred oficiálnym založením Slovenskej katolíckej misie so sídlom v Zürichu; s misionármi v Bazileji a na iných miestach vo Švajčiarsku; s prvými púťami; s obdobím, kedy misia bola takmer „všetko“; kedy ju chceli zavrieť už v minulosti; so sviatosťami; podujatiami, výletmi, či tábormi; veselé, dramatické i smutné príbehy; s biskupmi a kňazmi, ktorí nás navštívili; s duchovnými obnovami; s pomocou, ktorú sme poskytli, prípadne dostali; so spoluprácou s inými misiami,… Je toho oveľa viac, ale týchto pár bodov som uviedol ako inšpiráciu. Inšpiráciu, aby sme tieto spomienky spísali do knihy spomienok, ktorú by sme priniesli a položili pred oltár na našej púti v Einsiedeln, pri soche Panny Márie, ktorú o pomoc pre našu misiu sme prosili pred 50 rokmi a prosíme za zachovanie našej misie i dnes.

Preto prosím každého (nevyhovárajme sa na to, veď iní napíšu), kto má spojitosť a skúsenosť s misiou, aby to napísal. Nejde o chronologické dielo, o dôležitosť detailov, ide o to, aby sme mohli spomínať na to, čo nám Boh doprial počas týchto rokov. Nech je toto spomínanie chválou Boha za dopriate dobrá.

Ako to spravím? Napíš text nie dlhší ako na jednu A4 (štandardné písmo, štandardné rozostupy riadkov), dolož fotografiami, ak sú a pošli do konca marca na mailovú adresu misie.

A ešte dodatok: ak dnes niektorí tvrdia, že naša misia už naplnila svoje poslanie a už nie je potrebná, nech vidia aj jej súčasný život – preto píšte aj Vy, ktorí tu nie ste veľmi dlho, ale misia Vám niečo dala.

Redakcia bude duplicitné texty selektovať a bude oslovovať pisateľov, aby svoj text upravili a zdôraznili ten aspekt misie, ktorý sa nenachádza v iných príspevkoch.