Trojkráľové požehnanie

Mudrci, ako ich nazýva sv. Písmo, prichádzajú navštíviť malého Ježiša. K tejto udalosti sa viaže požehnanie príbytkov. Počas sv. omší v nedele v prvej polovici januára môžem záujemcom poskytnúť texty, tymián a kriedu/nálepku na požehnanie domu.

Naše príbytky sú miestom spoločenstva, ktorého pôvodcom je Boh. Spoločenstvo je však po prvotnom hriechu zaťažené aj nejedným problémom. Namiesto skratových riešení konfliktov v našich vzťahoch prosme Pána, aby zhliadol na naše rodinné spoločenstvá a pomohol im smerovať k prvotnému plánu stvorenia.