Požehnanie betlehemov – Zürich

Ak si na sv. omšu o 16:00 hod prinesiete aspoň časť betlehema – jasličiek, požehnám ich.