Slovenskí biskupi vyzývajú na pôst za odvrátenie pandémie

Koncom októbra biskupi Slovenska na svojom zasadaní vyzývajú veriacich k dobrovoľnému pôstu za odvrátenie pandémie, a to „od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov….
Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym.“

Celú správu TK KBS nájdete TU.