Zmeny od nových opatrení BAG

Od 29. októbra platia nové pravidlá počas bohoslužieb: v celom interiéri počas celej doby je povinné nosenie masiek. Spev zborov je zakázaný. Maximálny počet veriacich je 50 osôb. Preto sa budeme snažiť každú nedeľu o 9,30 prenášať sv. omšu cez internet z Zürichu (podrobnosti pod heslom „bohoslužby po 28.5.)

Preto si všímajte ustanovenia pre jednotlivé naše mestá:

Zürich: účasť na bohoslužbe v Liebfrauenkirche len po vyplnení formulára (nájdi pod heslom „bohoslužby po 28.5.) a následnom potvrdení mailom, že máte vyhradené miesto. V nedeľu 1. novembra sú už obe sv. omše úplne obsadené. 2. novembra budeme tento rok navyše sláviť sv. omšu za zosnulých v kostole sv. Jána Bosca o 20-tej hodine. Tu budeme zapĺňať kostol do momentu, kým nás nebude 50.

Basel: 1. novembra sa koná sv. omša o 17,30 hod napriek tomu, že sme sa mali zúčastniť spoločného slávenia hodov spolu s domácou farnosťou. Pre obmedzený počet miest sa od nás môže zúčastniť len niekoľko osôb, ktoré už boli nahlásené.

Bern: do 21.11.2020 sa bohoslužby nekonajú.