Vysielanie sv. omše

Vzhľadom na vývoj situácie ohľadom pandémie plánujeme opätovne vysielať sv. omše, vždy v nedeľu o 9,30 hod . Nakoľko to je ale aj personálne náročné, bude vždy v kalendári na tejto web-stránke v týždni pred nedeľou zverejnené, či sv. omša bude naozaj vysielaná. Prosím sledujte túto informáciu.

Ako zvyčajne, môžete nás sledovať na https://virtualna.skmisia.ch alebo na https://virtualna.skmisia.ch/live.