Naša svieca horí v Einsiedeln

V priebehu slávenia púte pravdepodobne mimo pozornosti zostala svieca, ktorú nám ako dar poslali bratia karmelitáni a sestry karmelitánky zo Slovenska prostredníctvom brata Andreja, ktorý nás sprevádzal počas duchovnej obnovy na jeseň 2019 v Zürichu a v Ženeve. Vďaka.

Svieca je poďakovaním za 50 rokov našej misie a zostala v chráme, aby pri milostivej soche Panny Márie zastupovala nás všetkých (odporúčam sa tam ísť pozrieť). Symbol svetla nech predstavuje svetlo, ktoré misia počas týchto rokov zažala v mnohých srdciach Slovákov a Sloveniek tu vo Švajčiarsku.

Zároveň nech je pre nás výzvou, aby sme svojím životom, modlitbou aj priznaním sa k príslušnosti k Cirkvi vyjadrili, že tých 50 rokov bolo plodných. Ako povedal sv. František z Assisi „ani všetka temnota nedokáže uhasiť svetlo jednej sviečky“. Prosme v tomto čase od päťdesiatej púte v roku 2020 do päťdesiateho výročia vzniku misie v roku 2021 intenzívne za našu misiu, aby jej svetlo preniklo všetku tmu.