Čože je to päťdesiatka

Milí krajania, oslávili sme 50-tu púť do Einsiedeln, kde sa v srdciach našich otcov a mám zrodila túžba po vlastnej misii a očakávame 50 rokov našej misie. Rád by som Vás povzbudil k modlitbe za našu misiu. Význam má iba vtedy, ak nám spoločne bude na nej záležať a bude nám dobrou sprievodkyňou na ceste k spáse. Žiadne spoločenstvo neobstojí, ak bude iba nejako poskladané. Preto by som rád tento rok venoval modlitbe za jednotu ducha našej misie. Pridáte sa?