Príprava na prvé sv. prijímanie v Zürichu

Milí rodičia chcem vás povzbudiť k prihláseniu svojich detí na prípravu, aby sme mohli začať hneď v týždni po púti do Einsiedeln. Prosím o vyplnenie prihlášky čím skôr (v rubrike prvé sv. prijímanie bol termín koniec júla) a do konca septembra aj o krstné listy detí. Prihlášku nájdete v rubrike „prvé sv. prijímanie“ . Ďakujem.