Zelený štvrtok – Ježiš umýva nohy

Na zelený štvrtok sme si pripomenuli ustanovenie Eucharistie a sviatok kňazstva. K obom sviatostiam patrí služba. Len čiastočne budeme môcť chodiť navštevovať v týchto dňoch kostoly, no môžme vykonať skutok lásky voči núdznym. Ako som avizoval počas bohoslužby, kto by sa chcel zapojiť k službe blížnym, ponúkame dve možnosti (je ich ale veľa, každý darca nech sám zváži, tieto sa týkajú hlavne Zürichu):

Prispieť sestre Ariane Stocklin z iniciatívy Open Hearts, ktorá sa stará o bezdomovcov, ľudí rôzne závislých, ktorí v tomto čase prišli aj o to málo, čo ešte mali, na účet:
IBAN: CH 68 002 302 306 919 330 1 U
Iniciatíva je podporovaná aj katolíckou cirkvou v kantone Zürich, môžete verifikovať na stránke
https://www.zhkath.ch/kirche-aktuell/gesellschaft-politik/hilfe-fuer-randstaendige-in-zuerich , prípadne si nájsť možnosť, ako prispieť priamo potravinovým balíčkom.

Podporiť rehoľné sestry Misionárky lásky (sestry Matky Terezy), ktoré vykonávajú službu chudobným v Zürichu. Jedna z nich ochorela na vírus, a tak sa dostali do karantény, preto sami teraz potrebujú pomoc. Stačí im položiť balíček s potravinami k dverám, zazvoniť a odísť. Bývajú vo Feldstrasse 136, blízko Talianskej misie. Tiež si môžete pozrieť k ich pôsobeniu a overiť na:
https://www.zhkath.ch/kirche-aktuell/archiv-news-blog/news-archiv/mutter-teresa-schwestern-seit-25-jahren-in-zuerich