SV. OMŠE SA DO ODVOLANIA RUŠIA

Nakoľko každý kantón vydáva svoje vlastné nariadenia, biskup Jean Marie Lovey, zodpovedný v rámci biskupskej konferencie Švajčiarska za pastoráciu migrantov, vydal usmernenie, aby kňazi pre minority dočasne pozastavili všetky verejné bohoslužby. Pozýva nás, aby sme sa duchovné spájali počas sv. omše, ktorú budem sláviť privátne, a to v nedeľu o 9,30, pričom aj samotný biskup sa pridá k našej bohoslužbe.

Biskup Freiburgu, ako aj apoštolský administrátor Churu udelili dišpenz na osobnú účasť na sv. omši, vyzývajú nás ale, aby sme zachovali aspoň privátne sviatočný deň.

Ak by tento stav pokračoval, pripravujem aj video prenos takejto sv. omše cez internet. Zatiaľ prípadne môžete sledovať iné prenosy na TV LUX.