Sv. omše v roku 2020

V pláne sv. omší príde od januára 2020 k malým zmenám.

V Zurichu druhú nedeľu v mesiaci bude sláviť sv. omšu v krypte Liebfrauen p. Antonín. V Bazileji budú sv. omše spravidla 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 17,30. V Berne ostáva 2. a 4. sobota v mesiaci o 17,30. V Lausanne bude druhú nedeľu o 10,30. V St. Gallen naďalej podľa dohody s otcom Martinom. V Ženeve 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 16,30 hod.

Aktuálny rozpis sa môže líšiť, preto si vždy overte v kalendári na webe, či sv.omša v daný termín naozaj bude. Aktualizovaný rozpis býva aj na FB Slovenskej misie.