Sv. omše po Vianociach

Sv. omša v nedeľu 29.12.2020 v Zurichu bude o 9,30, slávi p. Antonín. Na sv. Silvestra bude sv. omša v českom jazyku v Zurichu v kostole Herz Jesu -Wiedikon o 18,00 hod , následne agape, na Nový rok v tom istom kostole o 19,00 hod . Prvý piatok 3.1.2020 bude v Zurichu v krypte Liebfrauen, 18,45 poklona Sviatosti oltárnej a 19,30 sv. omša.

Nedeľa 5.1.2020 bude v Zurichu o 9,30 (vianočná nedeľa) a v Basel o 17,30 hod (sv. omša zo Zjavenia Pána).

Pondelok 6.1.2020 v Zurichu v krypte Liebfrauen sv.. omša Zjavenia Pána (Troch kráľov) o 19,30 hod .