Prosba malého Dieťaťa + bohoslužby na Vianoce

Ak chcete vojsť do Baziliky Narodenia Pána v Betleheme, dokážete to len ak sa zohnete, lebo vstupný portál je nízky (aby sa v minulosti do chrámu nedalo vojsť na koni).

Prajem nám všetkým, aby sme sa nebáli zohnúť sa, lebo pri takomto pohľade si môžeme všimnúť Dieťa, ktoré čaká, aby sme sa ho ujali.

V novom roku si poprajme, aby z odvahy, s ktorou Dieťa prišlo na svet, sme dostali niečo aj my.

Slávnosť Narodenia Pána oslávime:

Zurich: 24.12. 2020: 16,00 rodinná sv. omša; 22,00 hod polnočná sv. omša; 25.12.2020: 9,30; 26.12.2020: 9,30 hod .

Basel: 25.12.2020: 17,30 hod

Bern: 26.12.2020: 17,30 hod