Nepoškvrnené počatie Panny Márie

v Zurichu liturgicky oslávime v stredu 11.12. pri sv.omši o 20,00 hod na talianskej misii.