Provinciál kapucínov na návšteve Švajčiarska

Prvý decembrový týždeň predstavený provincie kapucínov na Slovensku prišiel pozrieť, ako sa darí misionárovi (ktorý je členom tejto rehole). Navštívil komunitu v Seebach, mal rozhovor s provinciálom švajčiarskej provincie v Luzern-e a stretol sa aj s kantonálnym šéfom Migratio (inštitúcia zodpovedná pri biskupskej konferencii Švajčiarska za misie a misionárov). V stredu 4.12. bude s nami sláviť aj sv. omšu na talianskej misii o 20,00 hod .