Duchovná obnova v čase adventu: Zurich a Ženeva

Duchovný otec Andrej Valent, karmelitán, prijal pozvanie, aby nás sprevádzal duchovnou obnovou. Tá začne v Zurichu – v krypte Liebfrauen v piatok 13.12. o 19,00 hod prednáškou a zakončíme sv. omšou o 21,00 hod . Pokračovať budeme v sobotu o 17,30 a zakončíme sv. omšou o 19,30. Napokon sa k nám ešte prihovorí počas homílie v nedeľu pri sv. omši o 9,30 hod .

V tomto roku bude krátka obnova aj v Ženeve, a to v sobotu 14.12. od 9,45 hod , zakončíme sv. omšou ca o 12, 30 hod .

Všetci ste pozvaní.