Prvý piatok

Prvý decembrový piatok začíname až o 19,00 hod – adorácia pre obsadenú kryptu začne až o 19,00 hod. 19,30 bude sv. omša a po nej chvály.