Sv. Mikuláš

Blíži sa spomienka na sv. Mikuláša. Jeho kresťanská dobročinnosť je vzorom aj pre nás, môžeme ju učiť aj naše deti. Podporiť veľkodušnosť v dávaní budeme mať príležitosť v Berne 7. decembra (rodičia kontaktujte p. Zemančíkovú), v Zurichu 8. decembra (rodičia kontakt na bacovcinova@centrum.sk, alebo zuzanacvengros@yahoo.com), v Ženeve 1. decembra a v Basel 8. decembra.

Tešme sa, že máme možnosť obdarovávať a naučme sa byť vďačný za dary.