Dušičky v Zürichu

Slávnosť všetkých svätých oslávime v piatok 1. novembra sv. omšou o 19,30 v krypte kostola Liebfrauen. Od 18,45 bude vystavená sviatosť Oltárna na tichú poklonu. Po sv. omši bude moderovaná adorácia.

Na našich verných zosnulých si spomenieme pri sv. omši v sobotu 2. novembra o 9,30 hod, tiež v krypte Liebfrauen.

Nedeľná sv. omša bude v obvyklom čase: 9,30 hod .