Modlitba za nového biskupa v Chur-edočasný apoštolský administrátor v Chur-e Peter Bürcher

Pane Ježišu Kriste,

Ty si povolal apoštolov a ich nástupcov za pastierov cirkvi.

Tebe zverujeme naše biskupstvo a prosíme ťa o nového biskupa, ktorý by bol viditeľným znakom radosti evanjelia, oživený ohňom Ducha svätého, ktorý by nás posilňoval láskou dobrého pastiera; bol by citlivý na znamenia doby, ktorý by povzbudzoval veriacich počúvať Tvoje volanie a ktorý nás zjednotí v Tvojom slove a v učení Tvojej cirkvi.

Otvor naše srdcia, aby sme sa stali spolu s naším novým biskupom apoštolmi pre naše časy a kráčali po ceste, ktorú si pripravil pre cirkev v Chure.

Ty sám si cesta, pravda a život. Tebe chvála  a vďaka naveky. Amen.