Prvé „stretko“ v novom šate

Túžbu pokračovať v stretnutiach mladých sa pokúsime naplniť v piatok 27. septembra o 18,30 hod na Talianskej misii. Bude to prvé stretnutie, stretneme sa s dospelými, pozvaní ste všetci – bez rozdielu veku, stretnutie budú mať aj miništranti. Podľa počtu záujemcov si stanovíme program do budúcnosti. Verím, že začneme spolu dobré dielo, aby sme sa dokázali nielen prehlbovať vo viere, ale i spoločne prežívať vieru naživo.