Category: Všeobecné

Duchovná obnova 18.3.23

Duchovná obnova v pôstnom čase sa uskutoční v tomto roku v sobotu 18. marca 2023 v čase 15-20 hod v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu (Weinbergstrasse 34). Úlohu sprievodcu touto obnovou prijal brat Pavol...

Sv. omša Bern 11.3.23

V sobotu 11. marca bude sv. omša v slovenskom jazyku slávená v spoločenskej miestnosti areálu kostola Dreifaltigkeit – úplne vzadu (viď plánik) od 18-tej hodiny. Od 17:30 sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.

Popolcová streda – ZH

22. februára začíname obdobie, ktoré má svetsky neblahý nádych, no z pohľadu nášho vnútorného života môže patriť k perlám. Nejde iba o odriekanie, ale predovšetkým o zveľaďovanie nášho vnútra. V Zürichu bude sv. omša...

Požehnané sviatky!

Aj keď vždy v dejinách sa hovorilo, že doba, v ktorej žije tá či oná generácia je už podobná koncu sveta, história ide ďalej. Napriek tomu žijeme dobu, ktorá od nás žiada veľa múdrosti...

Bohoslužby Vianoce 2022

Sv. omše na 4. adventnú nedeľu a Vianoce: Zürich: 4. adventná nedeľa 18.12.22 o 9:30 hod – spoločná sv. omša v hornom kostole – rozlúčka s p. farárom Jozefom Karberom, následne v sále rozlúčka...