Category: Všeobecné

Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov. V...

Oznamy na 33. nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. V piatok je spomienka Obetovanie...

Oznamy na 32. nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 32. nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: V pondelok je sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. V utorok je...

Blížiace sa adventné a vianočné koncerty

I keď v obchodoch si už dávnejšie môžeme obzerať vianočné predmety, alebo kto nevie odolať,  môže si už teraz  pochutiť na typických vianočných výrobkoch. Príliš zavčasu nám obchodné centrá  ponúkajú množstvo produktov, čo  prináša...

Oznamy na 31. nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 31. nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: V utorok je spomienka sv. Karola Borromea, biskupa V stredu je ľubovoľná spomienka sv....

Oznamy na 30. nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22 Oznamy na 30. nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: V utorok je sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov V sobotu je slávnosť všetkých...

Dôležité info pre detský zbor a rodičov

Detský spevokol pri Slovenskej katolíckej misii v Zürichu  Milí malí speváci i rodičia, už niekoľko nedieľ sa stretávame, aby sme si spoločne zaspievali, a i takto boli blízko nášmu dobrému Bohu. Máte úžasné hlásky a sme veľmi radi, že...