Category: Všeobecné

Popolcová streda – ZH

22. februára začíname obdobie, ktoré má svetsky neblahý nádych, no z pohľadu nášho vnútorného života môže patriť k perlám. Nejde iba o odriekanie, ale predovšetkým o zveľaďovanie nášho vnútra. V Zürichu bude sv. omša...

Katechézy na tému Katechizmus katolíckej cirkvi

V kalendárnom roku nám otec Martin Michalíček priblíži vybrané témy KKC. Prednášky budú podľa možností raz mesačne online (s výnimku prvej katechézy, ktorá bude aj prezenčne v krypte kostola Liebfrauen v ZH). Pripojiť (alebo...

Požehnané sviatky!

Aj keď vždy v dejinách sa hovorilo, že doba, v ktorej žije tá či oná generácia je už podobná koncu sveta, história ide ďalej. Napriek tomu žijeme dobu, ktorá od nás žiada veľa múdrosti...

Bohoslužby Vianoce 2022

Sv. omše na 4. adventnú nedeľu a Vianoce: Zürich: 4. adventná nedeľa 18.12.22 o 9:30 hod – spoločná sv. omša v hornom kostole – rozlúčka s p. farárom Jozefom Karberom, následne v sále rozlúčka...