Category: Všeobecné

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

Na druhú veľkonočnú nedeľu, 7. apríla, budeme sláviť sviatok Božieho milosrdenstva. Pripraviť sa na neho môžeme aj modlitbou deviatnika, ktorú nájdete na tejto stránke: https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milosrdenstvu/ Pripojiť sa môžete aj k whatsappovej skupine, kde si...

Čítania a žalmy na Veľkonočné Trojdnie

Aby sa naši lektori, speváci, ale aj všetci ostatní, ktorí sa zúčastnia bohoslužieb Veľkonočného Trojdnia, lepšie pripravili na ich prežívanie, sú na tejto stránke k dispozícii čítania a žalmy, ktoré budeme počuť. Lektori aj...

Bohoslužby na Veľkú noc

Veľkonočné trojdnie v Zürichu – Krypta kostola Liebfrauen: Štvrtok Pánovej večere 28.3.24 o 19:30 hod Piatok Pánovho utrpenia 29.3.2024 o 15:00 hod Veľkonočná vigília 30.3.2024 o 21:00 hod (so začiatkom spolu s miestnou farnosťou...

ZH: Krížová cesta na Uetlibergu

Na Palmovú nedeľu 24.3.2024 sa cestou na Uetliberg pomodlíme krížovú cestu. Stretneme sa o 14,30 hod. na parkovisku Uetlibergerstasse 345 (Zürich). Spojmi sa dá prísť na zastávku električky č. 13 Albisgüetli alebo trolejbusu č....

BE zmena začiatku bohoslužieb

Vzhľadom na jednostranné rozhodnutie vedenia farnosti Dreifaltigkeit v Berne (Taubenstrasse) budeme sláviť sv. omše počnúc 10. februárom 2024 až o 18-tej hodine, pričom krypta nebude sprístupnená skôr ako o 17:30 hod .