Stretnutie detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie

Ministranti v Ženeve

Ministranti v Ženeve

Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv.prijímanie sa stretli v sobotu 5.4.2014 v Léaz (Francúzsko), kde hľadali poklad po stopách „márnotratného syna“. V nedeľu na sv.omši bol veľký záujem o miništrovanie,  z čoho sme mali všetci radosť. Deti chceli pomáhať, zapájať sa čítaním modlitieb veriacich a byť čo najbližšie pri oltári. Modlime sa za nich, aby sa dobre pripravili na sviatosť zmierania a sv. prijímania.