„Odpust-Hodová slávnosť“ v Bazileji

V stredu 1.11.2017, t.j. na sviatok Všetkých svätých, sa bude o 19.00 v „našom“ kostole Allerheiligen konať slávnostná (odpustová) svätá omša – Patronatsfest –  za aktívnej účasti všetkých národných komunít, ktoré v tomto chráme majú svoje „domovské právo“: prvé čítanie bude v poľštine, žalm po anglicky (filipínska komunita), druhé čítanie po slovensky, alelujový verš v jazyku malajalam (indická komunita), a evanjelium po nemecky.

Po sv. omši bude vo spoločenskej sále farského domu apéro.