Prvé sv. prijímanie v Ženeve

  • pr_sv_prijimanie_Zeneva_2017
  • pr_sv_spoved_Zeneva_2017
  • IMG_5387
  • IMG_5398
  • IMG_5408
  • IMG_5410
  • IMG_5425
  • IMG_5499
  • IMG_5505
  • IMG_5508

Chceme sa s vami podeliť s radostnou udalosťou zo Ženevy.

Dňa 7. mája 2017 pred svätou omšou priali tri deti: Filip, Veronika a Lukáš prvýkrát sviatosť zmierenia. Počas svätej omši im otec Jozef slávnostne odovzdal biele tričká s nápisom IDEM K SVOJMU OTCOVI… Biele tričká, aby im pripomínali čistotu ich duše po svätej spovedi, s ich krstným menom na zadnej strane, lebo Boh si nás každého volá po mene, každého miluje osobitne otcovskou láskou a čaká na nás kedy k Nemu prídeme, tak ako márnotratný syn. Aj ten dostal čisté rúcho po návrate k Otcovi. A na spečatenie tejto jedinečnej odpúšťajúcej lásky si deti po omši urobili ešte otlačky svojich rúk.

O dva týždne 21. mája 2017 sme sa celá slovenská komunita tešili z prvého svätého prijímania týchto troch mladých kresťanov. Vďaka patrí otcovi Paľovi, ktorý prišiel medzi nás z Zürichu, otcovi Jozefovi za jeho povzbudivé slová počas homílie, ďalej našim zboristom ktorí si pripravili nádherné spevy a skrášlili liturgiu ako aj všetkým zúčastneným. Po svätej omši pripravili rodičia prvoprijímajúcich deti slávnostné posedenie pre všetkých prítomných. Ďakujeme v mene celého  spoločenstva za výborný guláš, paellu a dalšie dobroty, ktoré prispeli k vytvoreniu priateľskej  a rodinnej atmosféry. Cítili sme sa veľmi dobre ani sme si neuvedomili ako čas pokročil a bolo sa treba rozlúčiť.

Prajeme všetkým, aby sa aj vám darilo čím častejšie tvoriť takúto Božiu rodinu – spoločenstvo, ako sme vytvorili my v tento deň.