Prvá sv. spoveď a prvé sv. prijímanie v Ženeve

  • img4
  • img3
  • img2
  • img1

V sobotu 24. septembra 2016 sa deti zišli v krásnej prírode malej dedinky Leaz, ktorá sa nachádza len 20 minút od Ženevy, aby tu prijali prvýkrát sviatosť zmierenia. Po duchovnom zamyslení otca Jozefa boli svedkom, ako márnotratný syn opustil s polovicou majetku rodný dom a išiel hľadať svoje šťastie a poklad do sveta. Tak aj deti sa rozhodli ísť hľadať poklad po stopách márnotratného syna, ktorý sa nakoniec spolu s nimi vrátil do domu svojho otca. A oni povzbudení týmto synom, tiež išli na svätú spoveď, aby zakúsili nekonečnú milosrdnú lásku Nebeského Otca, ktorý sa nám v spovedi prihovára a odpúšťa nám všetky naše hriechy. Po sv. spovedi a krátkej ďakovnej spoločnej modlitbe prijali deti od otca Jozefa krásne biele tričká, ako znak čistej duše s citátom z evanjelia „O márnotratnom synovi“, ako pamiatku prijatia tejto sviatosti. Potom nám už nič nebránilo, nájsť sladký poklad a urobiť si so všetkými zúčastnenými malé agapé. Počasie nám prialo, bol nádherný slnečný deň a deti si vďaka šikovnej mamičke Lenke, ktorá tričká pripravila mohli ich ešte dozdobiť podľa svojich predstáv.
V nedeľu 2. októbra 2016 priali 3 deti prvýkrát do svojho srdca nášho Pána Ježiša Krista v najsvätejšej eucharistii. Na začiatku svätej omše vyzval náš misionár otec Jozef, deti Mattea, Emmu a Máriu, aby prišli dopredu a každého sa ich osobne opýtal, či chcú pri tejto svätej omši priať Ježiša do svojho srdca. Po ich odpovedi ÁNO, CHCEM sme spoločne slávili liturgiu a boli svedkami tejto radostnej udalosti prijatia eucharistie do sŕdc deti.

Veľká vďaka patrí hudobníkom a spevákom, ktorí prišli aj z rôznych končín (Zürich, Prešov), aby sme mohli chváliť Boha aj spevom a tlieskaním. Vďaka patrí tiež otcovi Jozefovi , ktorý slúžil sv. omšu a otcovi Paľovi, ktorý nám dal slová povzbudenia na príklade dvoch batérií a vysluhoval pre ľudí sviatosť zmierenia. Vďaka tiež rodičom, ktorí všetko pripravili na agapé a všetkým, ktorí prišli a bez ktorých by sme nevytvorili takú peknú veľkú Božiu rodinu, ktorá sa po svätej omši stretla na oslavu vo farskej sále.

Vďaka Nebeskému Otcovi za požehnanie a ochranu nad obidvoma udalosťami.