Predstavujeme vám spoločenstvo veriacich v Berne

Súčasťou Slovenskej Katolíckej Misie vo Svajčiarsku je už mnoho rokov aj komunita v Berne. Zahŕňa slovensky hovoriacich veriacich a ich priateľov najmä z kantónu Bern, ale aj Friburg, Solothurn či Neuchatel. Stretávame sa na svätých omšiach každú druhú a štvrtú Sobotu v mesiaci, v kostole svätej trojice (Dreifaltigkeitskirche) v Berne.

Doteraz sme vždy mali štastie na obetavých misionárov, aj vďaka ktorým sa naša komunita rozrástla o veľa prevažne mladých ľudí. A to až tak, že sa nám podarilo obohatiť naše omše spevom mladežníckých piesní. Tiež podporujú naše deti v aktívnej participácii, či už miništrovaním, alebo čítaním písma a najmenších vždy odmenia sladkosťami. V neposlednom rade im patrí vďaka za možnost prípravy k sviatostiam priamo u nás.

Naša komunita má časté zastúpenie na púťach Slovenskej misie, ako aj duchovných obnovách. K akciám organizovaným našou komunitou patrí tradične Mikuláš a v posledných rokoch Katarínska zábava.

Počtom sme stredne veľké spoločenstvo. Sväté omše navštevuje pravidelne 30-40 veriacich všetkých vekových kategórií, od rodín s malými deťmi až po seniorov. Z toho dôvodu tam vládne takmer rodinná atmosféra, ktorá pretrváva aj na následnom posedení pri káve, či menšom občerstvení.

Pre mnoho Slovákov žijúcich v bližšom či vzdialenejšom okolí, je to možnosť nadviazať prípadne udržiavať kontakt s krajanmi. Pre tu vyrastajúce deti, často zriedkavú, možnosť stretnutia s daľšími slovensky hovoriacimi kamarátmi. Preto, či už ste v Berne noví, na návšteve alebo len Bernom prechádzate, radi vás medzi sebou privítame.

Michal Škotta