ZH: piatok 5. júla: sviatok sv. Cyrila a Metoda

V piatok 5. júla oslávime v krypte kostola Liebfrauen o 19:30 hod našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Púť do Reichenau sa v tomto roku nekoná.

Foto Pixabay