online formačno-akademický program

formačno-akademický program

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára nový formačno-akademický program v akademickom roku 2022/23.
Kto sme?
Spoločenstvo Ladislava Hanusa je katolícke akademické spoločenstvo, ktoré je otvorené pre všetkých kresťanov a ľudí hľadajúcich pravdu. Víziou SLH je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Čo ponúkame?
Formačno-akademický program, ktorý SLH organizuje, ponúka študentom a mladým pracujúcim od 18 do 35 rokov intelektuálny a duchovný rast, spojený s konkrétnou angažovanosťou. Do programu, ktorý sa otvára v Bratislave a v onlineforme, je možné sa prihlásiť do 30. septembra 2022.

  • Online formačno-akademický program je primárne určený pre študentov, ktorí žijú mimo Bratislavy, resp. v zahraničí. Pozostáva zo série týždenných online stretnutí vždy v stredu večer, ktoré trvajú od októbra do júna nasledujúceho roku.
  • 12 študentov spolu s moderátorom na seminári diskutujú o prečítaných textoch najmä z oblasti filozofie a teológie od známych aj menej známych kresťanských a tiež sekulárnych autorov.
  • Po absolvovaní programu sa študent môže stať členom SLH na slávnostnej promócii.

Prihlasovací formulár nájdete na našej web stránke https://www.slh.sk/formaciaK prihláške je potrebné pripojiť štrukturovaný životopis, motivačný list v anglickom jazyku a esej (max. 600 slov) na jednu z týchto tém:

  • Ktoré umelecké dielo výrazne ovplyvnilo môj život a prečo
  • Mali by sa kresťanskí politici zjednotiť do jednej politickej strany?
  • Ako by mala vyzerať evanjelizácia v 21. storočí?

Po vyplnení prihlasovacieho formuláru bude uchádzač pozvaný na prijímací pohovor (online v prípade, že sa hlási zo zahraničia), ktoré sa uskutoční na začiatku októbra. Zo všetkých uchádzačov nakoniec vyberieme 12 účastníkov do programu, ktorý bude prebiehať prezenčne v Bratislave a 12 účastníkov do online programu.

Viac informácií o SLH a o štruktúre formačno-akademického programu nájdete na https://www.slh.sk/