PÚŤ SLOVÁKOV DO MARIASTEIN-na deň matiek

_DSC5383

Púť do MARIASTEIN

Slovenská katolícka misia – Basel

Nedeľa, 13. máj 2018, 12.30 h

Celebranti:

P. Pavol NiznerSDB–misionár pre Slovákov vo Švajčiarsku,

diakon Jozef Bernadič,

P. Antonín Špaček, SDB, P. Jiří Obruča, S.J.

Slovenská katolícka misia a spoločenstvo Slovákov v Bazileji Vás srdečne pozýva na tradičnú Mariánsku púť do Mariastein. Ako zvyčajne sa koná z príležitosti Dňa Matiek.

 

Program púte je nasledovný:

11:30 – možnosť vykonať si sviatosť zmierenia

12:15 – usporiadanie sprievodu a vchod do Baziliky procesiou

12:30 – začiatok sv. omše

 

Po sv. omši je možné si spraviť piknik v priestoroch domu rehoľných sestier, ktorý je len 5 minút chôdze od Baziliky. Rovnako bude možnosť kúpiť si aj teplé jedlo v reštaurácii rehoľných sestier- Klosterhotel Kreuz. Niektorí veriaci si zvyknú priniesť aj vopred pripravené jedlo.

Drahí veriaci, srdečne Vás v mene spoločenstva Slovákov z Baselu pozývame na toto pútnické mariánske miesto. Nenechajme si ujsť príležitosť vyprosiť si od nášho Pána, na príhovor Jeho Matky, potrebné milosti a Božiu ochranu do každodenných životných skúšok. Pripravme našej Nebeskej Matke ku dňu matiek milý darček v podobe synovskej pozornosti a úcty. Isto nás so svojím Synom v náručí štedro požehná a nenechá odísť naprázdno!

Mariestein1    Mariestein2

 

Vstupný sprievod do baziliky

 

Celá krásna si Mária, v tebe škvrny nijakej niet;

dcéra Otca, Matka Syna, nedaj by nás premohol svet.

Slávna Matka Spasiteľa, chráň každého ctiteľa.

Celá krásna si Mária, v tebe škvrny nijakej niet.

Celá krásna si bez škvrny, dedičného hriechu, viny.

Pros u Syna, za nás v smútku, keď v nás znie hlas zlého

skutku.

A keď život náš sa skloní, veď nás ta, kde Syn tróni.

Celá krásna si bez škvrny, dedičného hriechu, viny.

 

Omšová pieseň

 

Ó, Mária, prímluvnica naša, teba Pán bol takto pozdravil:

„Panna čistá, počneš Mesiáša, by ľud z moci diabla vymanil.”

Počuj, Matka, naše vrúcne prosby, by nás nezasiahli pekla

hrozby. Pros, nech Boh, Syn, tebou zrodený, otvorí zas nám

raj stratený.

 

Glória:

Panna, keď si porodila zemi Dieťa krásne, slávy nebeskej,

Anjeli, čo Boha chvália v nebi, zaplesali v obci betlemskej:

„Sláva nech je Bohu na výsosti, buď na zemi pokoj ľuďom

v čnosti!“

Ach, pros, Matka, by Duch pokoja, nás voviedol všetkých do

raja.

 

Pred evanjeliom: Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ofertórium:

 

Keď si niesla, Matička, do chrámu Panovníka zeme i neba,

obetou si dala Najvyššiemu toho, čo vzal viny na seba.

Vznášame tu v plnej skrúšenosti, Bohu svoje slová a žiadosti,

chceme povždy Krista milovať,v krížoch svojich ho

nasledovať.

 

Pred prefáciou

 

K: Pán s vami Ľ: I s duchom tvojím

K: Hore srdcia Ľ: Máme ich u Pána

K:Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu Ľ: Je to dôstojné a správne

 

Sanctus:

 

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia

i zem tvojej slávy. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Hosanna, hosanna, hosanna na výsostiach!

 

Po premenení

 

Kňaz: Hľa, tajomstvo viery

Ľud: Smrť tvoju, Pane zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,

kým neprídeš v sláve.

Kňaz: Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme

sa povedať:

 

Všetci spievajú:

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i

my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokúšenia, ale zbav nás zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.

 

Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý,

pod spôsobom chleba z lásky ukrytý!

/:Srdce moje tebe sa len oddáva,

že si Pánom jeho vdačne uznáva:/

Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať,

ale sluch ma učí pevnú vieru mať.

/:Verím, čo Syn Boží ustanovil nám,

ten klamať nemôže, kto je Pravda sám:/