Author: Misionar

Príprava na manželstvo

Predmanželská príprava zameraná na praktické oblasti manželského spolunažívania a vedená párom z Ligy pár páru zo Slovenska bude v tomto roku 1. apríla v čase 9-18 hod v Zürichu v pastoračnom centre Liebfrauenkirche. Ak...

ZH: krížová cesta s deťmi

Krížová cesta pre rodiny s deťmi a priateľov sa uskutoční v sobotu 25. marca o 11 -tej hod. v lese nad Spreitenbachom pri Waldhütte Remetschwil. Po krížovej ceste bude opekačka. Prineste si niečo na...

Duchovná obnova 18.3.23

Duchovná obnova v pôstnom čase sa uskutoční v tomto roku v sobotu 18. marca 2023 v čase 15-20 hod v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu (Weinbergstrasse 34). Úlohu sprievodcu touto obnovou prijal brat Pavol...

Sv. omša Bern 11.3.23

V sobotu 11. marca bude sv. omša v slovenskom jazyku slávená v spoločenskej miestnosti areálu kostola Dreifaltigkeit – úplne vzadu (viď plánik) od 18-tej hodiny. Od 17:30 sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.

Popolcová streda – ZH

22. februára začíname obdobie, ktoré má svetsky neblahý nádych, no z pohľadu nášho vnútorného života môže patriť k perlám. Nejde iba o odriekanie, ale predovšetkým o zveľaďovanie nášho vnútra. V Zürichu bude sv. omša...