Svätí Cyril a Metod

Ahoj, deti!

Viete, čo je hlaholika? Je to písmo Slovanov, ktoré vzniklo pred viac ako 1150 rokmi. Z hlaholiky sa neskôr vyvinula cyrilika a azbuka. Toto písmo vymyslel Konštantín a spolu so svojim bratom Metodom pomocou hlaholiky preložili Bibliu a liturgické knihy do staroslovienčiny. Vďaka nim sa aj obyčajní ľudia zoznámili so svätým Písmom a lepšie porozumeli svätej omši. Solúnski bratia (tak ich často tiež voláme), to však  nemali vôbec jednoduché. Pri svojej misii zažili veľa dobrodružstiev, prekonávali prekážky a svoju činnosť museli obhájiť v Ríme pred pápežom. 

Ako to vlastne celé bolo? Prečo sa Konštantín volá Cyril?
Prečo potrebovali Slovania na území Veľkej Moravy vlastné písmo? A ako je možné, že sa staroslovienčina stala povoleným liturgickým jazykom? Všetko sa dozviete v pracovnom liste, v ktorom sa skrýva aj zaujímavá úloha.  ? Dokážete vylúštiť zašifrovaný text? Na šifru je použitá cyrilika, písmo, ktoré sa postupne vyvinulo z hlaholiky.

Katolícka cirkev, zvlášť na Slovensku a v Česku, dnes slávi sviatok týchto odvážnych mužov, svätých Cyrila a Metoda. Naučme sa od nich vytrvalosti a odvahe pri plnení Božej vôle.