Detská svätá omša, 18. 6. 2023

Milé deti,

V Evanjeliu nadchádzajúcej nedele sa dozvieme, ako si Pán Ježiš vybral svojich najbližších učeníkov. Urobil to veľmi starostlivo. Vo svojej Prozreteľnosti vedel, že sa môže na nich spoľahnúť, že budu dôležití v spasiteľskom pláne Nebeského Otca a že raz budú ochotní (okrem Judáša) za Neho položiť aj svoj život. Aby sme si ich mená lepšie zapamätali, máme tu pomôcku, kvíz „Ktorý z apoštolov som?

A ako apoštoli vyzerali? To môžeme iba hádať. Škoda, že vtedy ešte neexistoval fotoaparát… Ich výzor si však môžeme trošku priblížiť aj týmto obrázkom, ktorý si môžete vytlačiť.

Mesiac jún začal dňom detí, preto bude pre vás, všetky deti, po svätej omši pripravené na dvore chutné aperó. Mňam! ???