Prianie k prvému svätému prijímaniu.

V nedeľu 4. 6. 2023 na svätej omši o 9:30 v Zürichu budú sláviť prvé sväté prijímanie Alessia, Lukas a Oliver.

Milá Alessia, milý Lukas a milý Oliver,
prajeme vám, aby sa Pán dotkol vašich sŕdc a aby ste Ho s radostným a čistým srdcom v tento veľký deň mohli prijať.
Naša misia vás pri tejto krásnej udalosti sprevádza modlitbami.