Zoslanie Ducha Svätého

Mile deti!

Učeníci v období po Veľkej Noci prežívali niečo neuveriteľné. Stretávali Ježiša, ktorého mnohí videli na vlastné oči umrieť a ktorého uložili do hrobu. Lenže Ježiš porazil smrť a vo svojom oslávenom tele za nimi prišiel. Rozprával sa s nimi a jedol, im horeli srdcia a žasli. Pred svojim odchodom k Otcovi do neba im prisľúbil Svätého Ducha. Vedel, že potrebujú posilu, inak by len tak medzi ľudí s novinou o vzkriesení nevyšli. Chcel, aby sa všetci ľudia, aj my o 2000 rokov neskôr, všetko dozvedeli. A tak 50 dní po Veľkej Noci zoslal svojho Svätého Ducha. Ježiš vyzbrojil učeníkov mocou z výsosti. Odrazu sa cítili silní, odvážni, plní radosti. Hovorili cudzími jazykmi a už vôbec sa nebáli. Vyšli do ulíc a všetkým rozprávali o Ježišovi a jeho zmŕtvychvstaní. 

Poďme sa spolu dozvedieť niečo viac o Duchu Svätom:

Omaľovánka pre najmenších

Pracovný list

Najbližšie detská svätá omša bude 18. 6. o 11:00, ako zvyčajne v krypte Liebfrauenkirche v Zürichu a posledná detská sv. omša pred prázdninami bude 9.júla, po tejto sv. omši bude v kostole Liebfrauen Pfarreifest, na ktorí sme všetci pozvaní. Už sa na ňu po dlhšej pauze tešíme.