Pôst 2023

Milé deti!
Popolcovou stredou vstupujeme do špeciálneho obdobia. Dobrými skutkami, sebazáporom a modlitbou sa počas 40 pôstných dní budeme snažiť zveľadiť naše srdcia. Takto dobre pripravení sa na Zelený štvrtok stretneme s Ježišom pri poslednej večeri, budeme s ním bdieť v noci v Getsemanskej záhrade, počas Veľkého piatku mu pomôžeme niesť ťažký kríž a budeme pri ňom v utrpení. V tichom nedeľnom ráne Veľkej Noci sa potom s radosťou staneme svedkami Jeho slávneho Vzkriesenia.

Pápežske misijné dielo detí pripravilo pre deti pomôcku – pôstny kalendár. Poproste vašich rodičov, aby vám ho vytlačili. Po splnení každej úlohy si vymaľujte jedno políčko mozaiky. Vyfarbená Ježišova tvár vám prinesie radosť a bude svedectvom vašej úprimnej snahy prežiť sviatky Veľkej Noci s dobre pripraveným a čistým ❤️.

Nech teda Pán pomôže nám všetkým nezľaknúť sa, nevzdať sa a statočne ‚bojovať‘ počas tohto pôstneho obdobia.

Barbora