Kto dá prístrešok Svätej rodine?

Počas adventu zvykla po slovenských domácnostiach pri katolíckej misii v Zürichu putovať Ikona Svätej rodiny, hľadajúca v nich duchovný príbytok a zázemie: čas na modlitbu, prijatie Božieho Slova, prijatie a zmierenie sa s najbližšími…
Rodiny, ktoré majú záujem zapojiť sa do tejto adventnej pobožnosti, nech sa na báze vlastnej iniciatívy skontaktujú s rodinami z minuloročnej modlitebnej skupiny a zároveň si zabezpečia Ikonu Svätej rodiny.
Tak ako minulý rok sa môžu rodiny pri odovzdávaní Ikony stretnúť a pomodliť sa deviatnik k Svätej rodine.
Ikony Svätej rodiny budú posvätené v 1.adventnú nedeľu hneď po sv. omši, kedy sa aj pomodlíme.
Rodiny, ktoré sa chcú zapojiť po prvýkrát alebo potrebujú bližšie informácie ohľadom začlenenia sa do niektorej z modlitebných skupinek, sa môžu obrátiť na pani Luciu Pitoňákovú.

Odporúčanie k priebehu pobožnosti:
Obraz by mal byť na dôstojnom mieste, kde sa schádza celá rodina a pri modlitbe sa pred ním zapáli svieca. Pri odovzdávaní Ikony (do rodiny, ktorá ju prijme) sa všetky rodiny zídu a pomodlia sa pobožnosť k Svätej rodine uvedenú v brožúrkach, ktoré sa im na 1. adventnú nedeľu rozdajú.
Je veľkým požehnaním, keď sa v adventnom období môžeme v rodinách spoločne pripraviť na narodenie nášho Pána a Spasiteľa.

BOŽE, OCHRAŇUJ KAŽDÚ RODINU !
Bože, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi aj na zemi,
Otče, ktorý si Láska a Život, daj, aby sa každá rodina
na zemi prostredníctvom tvojho Syna, Ježiša Krista,
„narodeného zo ženy“ prostredníctvom Ducha Svätého,
stala Prameňom Božej láskavosti, pravým chrámom
života a lásky pre stále sa obnovujúce generácie.

Daj, aby tvoja milosť viedla mysle a činy manželov
k dobru ich rodín a všetkých rodín na svete.

Daj, aby mladé generácie nachádzali v rodine silnú oporu
pre svoju ľudskosť a svoj vzrast v pravde a láske.
 
Daj, aby sa láska posilnená milosťou sviatosti manželstva
ukázala silnejšia ako akákoľvek ľudská slabosť a akákoľvek
kríza, cez ktorú niekedy prechádzajú naše rodiny.

Napokon ťa prosíme, daj na príhovor svätej Nazaretskej rodiny,
aby Cirkev medzi všetkými národmi sveta mohla plodne
plniť svoju misiu v rodine a prostredníctvom rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána, ktorý je Cesta, Pravda a
Život na veky vekov. Amen.

Eva Bačovčinová