Návrat k detskému koncertu 🎼🎹🎸🎤

V tejto krátkej reminiscencii sa vrátime k úspešnému umeleckému projektu s názvom “Detský koncert”. Naša vďaka za jeho uskutočnenie patrí pani Evke Bačovčinovej a pani Broňke Šajgalíkovej. Poslednú októbrovú nedeľu sa im podarilo prilákať na pódium veľkej sály pastoračného centra Liebfrauen Kirche v Zürichu koncertných umelcov zo širokého okolia. O umelecký zážitok na vysokej úrovni sa postarali také hviezdy ako Tim H., Kristínka K., Ninka K., Samuel a Luisa Z., Dávid D., Janka R., Timotej a Jan M. Početné publikum malo možnosť ponoriť sa do melódii modernej i klasickej hudby. Mladé talenty rozozvučali struny elektrickej či španielskej gitary, pod ich prstami ožili klávesy klavíra a zaznel aj krásny spev.  
Ozveny ich umeleckého prednesu ostávajú znieť v našich (d)ušiach. Veríme, že ďalšie ročníky tohto projektu nám budú v budúcnosti prinášať radosť a stanú sa pravidelnou súčasťou nášho misijného života.

…decká, boli ste super!